Subsidies voor laadpalen of laadpaal advies:

Een laadpaal is een grote investering. De overheid verleent subsidies voor het verduurzamen van uw woning of bedrijf. Ook verleent de overheid subsidies voor het inwinnen van advies voor het verduurzamen van uw woning of bedrijf. VvE’s kunnen ook gebruikmaken van subsidies. De overheid maakt over het algemeen onderscheid tussen zakelijk en privé. Hierbij geldt dat de aanschaf van de laadpaal door een onderneming bepaalt of deze zakelijk wordt gebruikt.

Overzicht huidige subsidies:
Subsidies kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Hieronder is een overzicht van de meest gebruikte subsidies voor de aanschaf van een laadpaal of elektrisch voertuig. Kijk op https://www.rvo.nl/onderwerpen/elektrisch-rijden/financiele-ondersteuning voor een actueel overzicht.

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
Deze subsidiepot kan gebruikt worden door particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen. Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sepp

Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor bedrijven:
Met de MIA ontvangt u een investeringsaftrek die het aantrekkelijk maakt om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze kan gebruikt worden voor zakelijke laadpalen. Afhankelijk van de omvang van de investering krijgt u een percentage van de kosten vergoed. Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) voor bedrijven:
De Vamil regeling is geen subsidie maar een fiscaal voordeel. U kunt op een willekeurig moment uw investering afschrijven wat een belastingvoordeel oplevert. Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA):
Deze subsidie vergoed tot maximaal 5000,- euro van het aankoopbedrag van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Meer informatie vindt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba

Subsidie Oplaadpuntenadvies SEEH VvE:
VvE die een of meerdere laadpalen willen plaatsen kunnen hiervoor subsidie ontvangen. Het advies moet de volgende punten omvatten:

  • Een prognose voor de laadbehoefte van de VvE voor de komende 10 jaar.
  • Een aanbeveling voor de borging van de brandveiligheid als de laadpalen in het gebouw zijn geplaatst.
  • Een aanbeveling hoe de kosten kunnen worden verdeeld over de gebruikers binnen de VvE.
  • Een aanbeveling voor de benodigde elektrische aansluiting binnen het gebouw.
  • Een toelichting hoe de relevante wetgeving van toepassing is op bovengenoemde onderwerpen.

Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve/subsidie-oplaadpuntenadvies